Loading...
HOME  /  NEWS  /  ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΠΡΟΥ - ΕΛΛΑΔΑΣ

SHIPPING

Search News
Θαλάσσια Επιβατική Σύνδεση Κύπρου - Ελλάδας

CATEGORY: SHIPPING

Θαλάσσια Επιβατική Σύνδεση Κύπρου - Ελλάδας

Ι. Εισαγωγή 

Μετά από τις πολύμηνες διαβουλεύσεις με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες άρχισαν το Ιούλιο του 2019, το Κυπριακό Υφυπουργείο Ναυτιλίας εξασφάλισε στις 3 Ιουλίου 2020 την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή επιδότησης μέγιστου ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως με σκοπό την επαναλειτουργία της θαλάσσιας σύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει στις 29 Ιανουαρίου 2021, και ώρα 12:00 μ.μ.

ΙΙ. Κύρια Χαρακτηριστικά Διαγωνισμού

α) Αξία Διαγωνισμού

Η αξία του Διαγωνισμού ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια για 36 μήνες, με μέγιστο ύψος της Κρατικής Επιδότησης τα 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

β) Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για τρία χρόνια (36 μήνες) με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα τρία.

γ) Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν Ευρωπαίοι υπήκοοι, νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και νομικά πρόσωπα που εδρεύουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ελέγχονται από Ευρωπαίους υπηκόους και το πλοίο για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά να φέρει σημαία Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ) Κριτήρια Ανάθεσης

Για την επιλογή του μεταφορέα θα ληφθούν υπόψη η τιμή και ποιοτικά κριτήρια, όπως η διάρκεια του ταξιδιού, η ηλικία και οι προδιαγραφές του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου (Ro-Pax) και οι υποδομές εστίασης. Το πλοίο θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις σε σχέση με την ασφάλεια, ενώ θα πρέπει να διαθέτει υποδομή φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα καθώς και τη δυνατότητα μεταφοράς κατοικίδιων. Το πλοίο θα πρέπει επίσης να μεταφέρει και τα συνοδευόμενα αυτοκίνητα/δίκυκλα των επιβατών, καθώς και φορτίο. Η διάρκεια του ταξιδιού υπολογίζεται περίπου στις 24 ώρες.

ε) Λιμάνια

Η Θαλάσσια Σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας θα πραγματοποιείται μεταξύ των λιμένων Λεμεσού ή Λάρνακας και Πειραιά (Τερματικό Κερατσινίου) και ενδεχομένως ένα ενδιάμεσο σταθμό σε ένα Ελληνικό νησί της επιλογής του ανάδοχου μεταφορέα όπως αυτό θα δηλωθεί στην προσφορά. Επισημαίνεται ότι το λιμάνι του ενδιάμεσου σταθμού θα παραμείνει το ίδιο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, χωρίς την δυνατότητα αλλαγής του.

ζ) Συχνότητα

Το δρομολόγιο θα εκτελείται σε εβδομαδιαία βάση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Μάϊο - Σεπτέμβρη), ανά δεκαπενθήμερο κατά τους μήνες Οκτώβρη και Απρίλη ενώ κατά τους μήνες Νοέμβριο έως Μάρτιο μια φορά τον μήνα.

η) Στόχος

Στόχος του Υφυπουργείου Ναυτιλίας είναι η έναρξη της θαλάσσιας επιβατικής Σύνδεσης Κύπρου –Ελλάδας το καλοκαίρι 2021. Η θαλάσσια αυτή σύνδεση αναμένεται να ενισχύσει και εμπλουτίσει τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς και να δημιουργήσει ένα νέο τμήμα της αγοράς για καταναλωτές/ ταξιδιώτες προς/ από την Κύπρο και την Ευρώπη, μιας που επί του παρόντος, το μόνο διαθέσιμο μέσο μεταφοράς προς και από την Κύπρο είναι οι αερομεταφορές.

ΙΙΙ. Προδιαγραφές Επιβατηγού Οχηματαγωγού Πλοίου (Ro-Pax)

1. Το πλοίο θα πρέπει να είναι σημαίας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν) και να συγκαταλέγεται στη λευκή λίστα των χωρών του Μνημονίου των Παρισίων, για τον έλεγχο του Κράτους Λιμένα (white list of Paris MOU on Port State Control).

2. Το πλοίο θα πρέπει να ανήκει σε ένα από τους 12 Νηογνώμονες (Αναγνωρισμένους Οργανισμούς) μέλη της Διεθνούς Ένωσης Νηογνώμων (IACS), ο οποίος να είναι αναγνωρισμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Η ελάχιστη μεταφορική ικανότητα του πλοίου ορίζεται στους 200 επιβάτες και 140 καμπίνες για τουλάχιστον 140 άτομα, εάν η διάρκεια του ταξιδιού ξεπερνά τις 16 ώρες.

4. Το πλοίο θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους διεθνείς, κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες σε θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος.

5. Το πλοίο θα πρέπει να έχει υποδομή φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα και δυνατότητα μεταφοράς κατοικίδιων, όπως επίσης και των συνοδευόμενων αυτοκινήτων/δίκυκλων των επιβατών, καθώς και φορτίο.

6. Θα πρέπει να υπάρχει διαθεσιμότητα εφεδρικού πλοίου.

  

 Author: Zacharias L. Kapsis

 

RELATED ARTICLES