Loading...
HOME  /  NEWS  /  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

PROPERTY – REAL ESTATE

Search News
Διαχειριστική Επιτροπή Κοινόκτητων Οικοδομών

CATEGORY: PROPERTY – REAL ESTATE

Διαχειριστική Επιτροπή Κοινόκτητων Οικοδομών

Ρόλος Διαχειριστικής επιτροπής

Κάθε κοινόκτητη οικοδομή θα πρέπει να διορίζει Διαχειριστική Επιτροπή για την διευθέτηση και διακανονισμό των θεμάτων που την αφορούν. Η Διαχειριστική Επιτροπή συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών της κάθε κοινόκτητης οικοδομής και τις πρόνοιες του Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου (Κεφ.224) (στο εξής ο “Νόμος”) (άρθρο 38ΚΒ του Νόμου).

Ο ρόλος της Διαχειριστικής Επιτροπής είναι να εξασκεί όλες τις εξουσίες και να εκτελεί τα καθήκοντα τα οποία ορίζει ο Νόμος καθώς επίσης και να εξασκεί κάθε άλλη εξουσία και να εκτελεί κάθε άλλο καθήκον που ανατίθεται σε αυτήν από τους κύριους της κοινόκτητης οικοδομής κατά τις γενικές συνελεύσεις.

Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι αρμόδια για τον έλεγχο, τη λειτουργία, τη διαχείριση και τη διεύθυνση της κοινόκτητης οικοδομής (άρθρο 38ΚΖ του Νόμου) και δύναται, μεταξύ άλλων, να εργοδοτεί πρόσωπα ή αντιπροσώπους καταβάλλοντας τους εύλογη κατά την κρίση της αμοιβή, να συγκαλεί γενικές συνελεύσεις, να τηρεί καταστάσεις εσόδων και εξόδων και να τις υποβάλλει προς έγκριση με όλες τις σχετικές αποδείξεις και στοιχεία κατά την τακτική γενική συνέλευση (άρθρο 38ΚΣΤ του Νόμου & Μέρος IV, άρθρα 44-45 του Παραρτήματος του Νόμου)

Καθήκοντα Διαχειριστικής Επιτροπής

Η Διαχειριστική Επιτροπή έχει, μεταξύ άλλων υποχρέωση:

  • Να ελέγχει, να λειτουργεί, να διαχειρίζεται και να διευθύνει την κοινόκτητη οικοδομή, και να προβαίνει σε κάθε πράξη που είναι αναγκαία για την επιβολή και δέουσα εφαρμογή των Κανονισμών της κοινόκτητης οικοδομής καθώς επίσης και για τη διασφάλιση των υπηρεσιών που καθορίζονται δυνάμει των Νομοθετικών διατάξεων·
  • Να διατηρεί σε καλή κατάσταση και λειτουργικότητα και να συντηρεί την κοινόκτητη οικοδομή και άλλα τέτοια τμήματα ή προσαρτήματα αυτής, σύμφωνα με τις ισχύουσες Νομοθετικές διατάξεις και τους Κανονισμούς της κοινόκτητης οικοδομής·
  • Να εκτελεί τα καθήκοντα που επιβάλλονται σ' αυτή δυνάμει των σχετικών Νομοθετικών διατάξεων ή/και των Κανονισμών της κοινόκτητης οικοδομής ·
  • Να συγκαλεί γενική συνέλευση των κυρίων των μονάδων της κοινόκτητης οικοδομής τουλάχιστο μια φορά το χρόνο και κάθε άλλη συνέλευση που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Νόμου ή τους Κανονισμούς·
  • Να συμμορφώνεται σε κάθε ειδοποίηση, διαταγή ή άλλη απόφαση οποιουδήποτε αρμόδιου διοικητικού οργάνου, αρχής ή προσώπου αναφορικά με την κοινόκτητη οικοδομή·
  • Να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση ασφάλισης που καθορίζεται από ή δυνάμει των σχετικών Νομοθετικών διατάξεων ή των Κανονισμών της κοινόκτητης οικοδομής·
  • Να καταβάλλει ασφάλιστρα αναφορικά με οποιαδήποτε σύμβαση ασφάλισης την οποία έχει συνάψει·
  • Να διαθέτει τα χρήματα της ασφάλισης που εισέπραξε, όπως καθορίζονται τις σχετικές διατάξεις του Νόμου ή/και τους Κανονισμούς της κοινόκτητης οικοδομής· (άρθρο 38ΚΖ του Νόμου).

Εξουσίες της Διαχειριστικής Επιτροπής

Η Διαχειριστική Επιτροπή έχει, μεταξύ άλλων, εξουσία:

          I.            Να ιδρύει και να διατηρεί ταμείο που κατά την κρίση της είναι επαρκές και που μπορεί να χρησιμοποιεί:

  • Για τα έξοδα διαχείρισης και για τον έλεγχο, τη λειτουργία, τη διεύθυνση και τη διαχείριση της κοινόκτητης οικοδομής και για την πληρωμή ασφαλίστρων· και
  • Για την εκτέλεση ή εκπλήρωση οποιασδήποτε αρμοδιότητας, καθήκοντος ή υποχρέωσης της·

        II.            Να καθορίζει από καιρού εις καιρόν τα ποσά που πρέπει να εισπράττονται για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω, και το χρόνο καθώς επίσης και τον τρόπο καταβολής του ποσού που πρέπει να καταβληθεί από κάθε κύριο της μονάδας·

      III.            Να εισπράττει τα καθορισμένα με τον τρόπο αυτό ποσά με την επιβολή συνεισφοράς στους κυρίους των μονάδων. Σύμφωνα με το άρθρο 38IA του Νόμου, οι κύριοι όλων των μονάδων της κοινόκτητης ιδιοκτησίας οφείλουν να συμμετέχουν στις δαπάνες που είναι αναγκαίες για την ασφάλιση, συντήρηση, επιδιόρθωση αποκατάσταση και διαχείριση της κοινόκτητης ιδιοκτησίας και για την εξασφάλιση των υπηρεσιών που καθορίζονται από το τις διατάξεις του Νόμου ή/και από τους Κανονισμούς. Η αναλογία του μεριδίου κάθε κυρίου στις δαπάνες καθορίζεται από τους Κανονισμούς με βάση το εμβαδό κάθε μονάδας.

     IV.            Να ανακτά με αγωγή από τον κύριο μονάδας οποιοδήποτε ποσό χρημάτων που δαπανήθηκε από τη Διαχειριστική Επιτροπή για επιδιορθώσεις ή εργασίες που έγιναν από αυτή ή κατά την κρίση της με σκοπό τη συμμόρφωση με οποιαδήποτε ειδοποίηση ή διαταγή αρμόδιου διοικητικού οργάνου, αρχής ή προσώπου σε σχέση με τμήμα της οικοδομής που περιλαμβάνει τη μονάδα του κυρίου αυτού (άρθρο 38ΗΚ του Νόμου).

Αρμοδιότητες Διαχειριστικής Επιτροπής

Η Διαχειριστική Επιτροπή ενεργεί εκ μέρους και για λογαριασμό των κυρίων των μονάδων, είναι υπεύθυνη για την επιβολή των Κανονισμών, έχει τις εξουσίες και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται δυνάμει των Νομοθετικών διατάξεων ή/και των Κανονισμών και ασκεί τις εξουσίες και εκτελεί τα καθήκοντα που καθορίζονται δυνάμει αυτών.

Συγκεκριμένα, η Διαχειριστική Επιτροπή δύναται, μεταξύ άλλων, να:

(α) Ενάγει και ενάγεται σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την κοινόκτητη ιδιοκτησία ή την κοινόκτητη οικοδομή.

(β) Ενάγει σε σχέση με οποιεσδήποτε ζημιές ή βλάβες που προκλήθηκαν στην κοινόκτητη οικοδομή από οποιοδήποτε πρόσωπο, ανεξάρτητα από το αν το πρόσωπο αυτό είναι κύριος μονάδας ή όχι.

(γ) Συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά τη συντήρηση και διαχείριση της κοινόκτητης οικοδομής.

(δ) Ενάγει και ενάγεται σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου ή/και των Κανονισμών (άρθρο 38ΚΣΤ του Νόμου).

Σύσταση Διαχειριστικής Επιτροπής

Οι πρότυποι κανονισμοί οι οποίοι εκτίθενται στο Παράρτημα του Νόμου και οι οποίοι ισχύουν σε περίπτωση κοινόκτητης οικοδομής η οποία δεν έχει εγγράψει δικούς της Κανονισμούς (άρθρο 38ΚΑ(1) του Νόμου), προνοούν ότι κατά την πρώτη γενική συνέλευση οι κύριοι ορίζουν τον αριθμό των προσώπων που θα αποτελούν τη Διαχειριστική Επιτροπή, τα οποία δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα πέντε, και εκλέγουν το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που αποτελούν τη Διαχειριστική Επιτροπή (Μέρος IV, άρθρο 36 του Παραρτήματος του Νόμου). Σε περίπτωση που τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής δεν υπερβαίνουν τα δύο, αυτά πρέπει να είναι κύριοι μονάδων της κοινόκτητης οικοδομής (Μέρος IV, άρθρο 37 του Παραρτήματος του Νόμου).

Η Γενική συνέλευση μπορεί να μεταβάλει τον αριθμό των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής που ορίστηκε δυνάμει των Κανονισμών της κοινόκτητης οικοδομής ή να τον συμπληρώσει με εκλογή νέων μελών αν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθμός των μελών της έχει μειωθεί (Μέρος IV, άρθρο 39 του Παραρτήματος του Νόμου).

Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής μειωθεί κάτω από τον αριθμό που ορίστηκε σύμφωνα με τους Κανονισμούς της κοινόκτητης οικοδομής, τα εναπομείναντα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής οφείλουν να συγκαλέσουν, εντός δέκα ημερών, έκτακτη γενική συνέλευση για την εκλογή νέων μελών (Μέρος IV, άρθρο 37 του Παραρτήματος του Νόμου).

Η θητεία της Διαχειριστικής Επιτροπής, περιλαμβανόμενης της θητείας των μελών που έχουν εκλεγεί δυνάμει των Κανονισμών της κοινόκτητης οικοδομής, διαρκεί μέχρι την εκλογή της νέας Διαχειριστικής Επιτροπής στην αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση (Μέρος IV, άρθρο 40 του Νόμου). Νοείται ότι τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής μπορούν να επανεκλεγούν (Μέρος IV, άρθρο 41 του Παραρτήματος του Νόμου).

Οι κύριοι, ωστόσο, με απόφαση τους που λαμβάνεται σε γενική συνέλευση, μπορούν οποτεδήποτε να τερματίσουν τη θητεία οποιουδήποτε μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής και να το αντικαταστήσουν με άλλο πρόσωπο (Μέρος IV, άρθρο 40 του Παραρτήματος του Νόμου).

Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, νοουμένου ότι υπερβαίνουν τα δύο, εκλέγουν μεταξύ τους ένα από αυτά ως Πρόεδρο. Σε περίπτωση που τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής υπερβαίνουν τα δύο, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία. Αν οι ψήφοι υπέρ μιας συγκεκριμένης πρότασης είναι όσες και οι ψήφοι κατά της εν λόγω απόφασης, η απόφαση θεωρείται ότι απορρίφθηκε (Μέρος IV, άρθρο 42 του Παραρτήματος του Νόμου).

 Author: ELENI LOUKA

RELATED ARTICLES