Loading...
HOME  /  NEWS  /  ΘΕΣΠΙΣΗ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

CYPRUS LEGAL SYSTEM

Search News
Θέσπιση νέας Νομοθεσίας Ορκωτού Μεταφραστή στην Κύπρο

CATEGORY: CYPRUS LEGAL SYSTEM

Θέσπιση νέας Νομοθεσίας Ορκωτού Μεταφραστή στην Κύπρο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων προχώρησε στη θέσπιση νέας νομοθεσίας που προβλέπει την Εγγραφή και Ρύθμιση των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή στη Δημοκρατία.

Ο περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή Νόμος 45(Ι)/2019 δημοσιεύθηκε στις 27/03/2019, εισάγοντας και στην Κύπρο τον Θεσμό του Ορκωτού Μεταφραστή. Ειδικότερα, η έννοια του Ορκωτού Μεταφραστή σημαίνει τον ιδιώτη μεταφραστή ο οποίος πραγματοποιεί πιστοποιημένες μεταφράσεις ως ορκωτός μεταφραστής, γραπτών εγγράφων από ξένη γλώσσα στην ελληνική ή την τούρκικη γλώσσα ή και αντίστροφα. Οι εν λόγω μεταφράσεις θεωρούνται έγκυρες και γίνονται αποδεκτές από τα Δικαστήρια και τις αρχές της Δημοκρατίας, καθώς φέρουν τη σφραγίδα της Δημοκρατίας και είναι δεόντως χαρτοσημασμένες. Ο Oρκωτής Mεταφραστής πρέπει να εγγράφεται στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών που δημιουργείται με βάση τον ίδιο Νόμο.

Αξίζει να αναφερθεί, πως οι «επίσημες μεταφράσεις» είθισται μέχρι σήμερα να διενεργούνται δια μέσω του συστήματος πιστοποιημένων μεταφράσεων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, σύστημα το οποίο θα παύσει να ισχύει με γνωστοποίηση του Υπουργού Εσωτερικών, όταν θα δημιουργηθεί το Μητρώο και θα τεθεί σε λειτουργία ο νέος νόμος.

Για την εγγραφή προσώπων στο εν λόγω Μητρώο και την ενάσκηση των λοιπών εξουσιών και καθηκόντων που παρέχει ο νόμος, αρμόδιο θα είναι το Συμβούλιο Ορκωτών Μεταφραστών που καθιδρύεται με βάση τον νόμο. Το Συμβούλιο θα συγκροτείται από τον εκάστοτε Διευθυντή του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, από ένα λειτουργό του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, ένα Λειτουργό του Υπουργείου Εσωτερικών, δύο μέλη του Συλλόγου Ορκωτών Μεταφραστών που επίσης δημιουργείται με βάση το νόμο. Εξαιρουμένου του Διευθυντή, τα μέλη του Συμβουλίου θα διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εσωτερικών, για τριετή θητεία.

Α) Προϋποθέσεις Εγγραφής στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Στο Μητρώο δικαιούται να εγγραφεί κάθε πρόσωπο, το οποίο:

α)  Είναι πολίτης ή σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους και έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία,

(β) Είναι καλός γνώστης της ελληνικής γλώσσας ή/και της τούρκικης γλώσσας,

(γ) Είναι κάτοχος πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος αναγνωρισμένου με βάση τις διατάξεις του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου, με αντικείμενο: τη μετάφραση οποιασδήποτε γλώσσας, τις ξένες γλώσσες, ή άλλα θέματα νοουμένου ότι αποκτήθηκε κατόπιν φοίτησης σε πανεπιστήμιο λειτουργεί σε χώρα του εξωτερικού στο οποίο η γλώσσα διδασκαλίας είναι η επίσημη γλώσσα της εν λόγω χώρας,

(δ) Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας,

(ε) Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του από τη δημόσια υπηρεσία< ή εκπαιδευτική υπηρεσία ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα, και

(στ) Έχει με επιτυχία παρακαθίσει σε γραπτή εξέταση που διενεργείται από το Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό (κάθε 2 χρόνια), εκτός εάν είναι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή τίτλου ή ισότιμου προσώπου αναγνωρισμένου, με αντικείμενο τη μετάφραση και κατά την 27.03.2019 ασκούσαν ήδη το επάγγελμα του μεταφραστή για συνεχόμενη περίοδο 2 ετών ή και πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο ήδη υφιστάμενο ειδικό μητρώο συνεργατών μεταφραστών του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.

Β) Διαδικασία Εγγραφής Ορκωτού Μεταφραστή στο Μητρώο

Η εγγραφή προσώπου στο Μητρώο προϋποθέτει την υποβολή αίτησης του στο Συμβούλιο και την καταβολή των τελών, συνοδεύοντας την με όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά προσόντα και με πιστοποιητικό ποινικού μητρώου εκδοθέν τους τελευταίους 3 μήνες.

Στη συνέχεια το Συμβούλιο εξετάζει την αίτηση του και αποφαίνεται εντός 2 μηνών από την έκδοση των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης ή την απόκτηση όλων των απαιτούμενων στοιχείων της αίτησης, να εγκρίνει την αίτηση και να εκδώσει πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο, ή να την απορρίψει με αιτιολογημένη απόφαση. Η εγγραφή στο Μητρώο ισχύει για 5 χρόνια και παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης της για περαιτέρω πέντε χρόνια κάθε φορά, κατόπιν νέας αίτησης, απαλλάσσοντας το ενδιαφερόμενο πρόσωπο από την υποχρέωση υποβολής του σε νέες εξετάσεις.

Αφού ολοκληρωθούν τα πιο πάνω διαβήματα, οι μεταφραστές θα πρέπει στη συνέχεια να καταχωρούν στο Δικαστήριο το πιστοποιητικό εγγραφής τους και ακολούθως, να «ορκίζονται» εντός δύο μηνών από την εγγραφή τους, ενώπιον του Συμβουλίου, σύμφωνα με το Παράρτημα Α και το Παράρτημα Β του νόμου αντίστοιχα. Το Συμβούλιο Ορκωτών Μεταφραστών δύναται εάν πληρείται μία εκ των προϋποθέσεων του άρθρου 11 του νόμου να διαγράψει από το Μητρώο, μεταφραστή.

Πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες Ορκωτού Μεταφραστή ή παρουσιάζεται ως Ορκωτός Μεταφραστής ή κάνει χρήση του τίτλου ή άλλου τίτλου που παραπέμπει σε Ορκωτό Μεταφραστή, χωρίς να είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών, θεωρείται ότι διαπράττει αδίκημα και διώκεται ποινικά από το νόμο. Ο Ορκωτός Μεταφραστής πρέπει να παρέχει αυτοπροσώπως τις υπηρεσίες του σε σταθερό χώρο εργασίας που διατηρεί για τον σκοπό αυτό, που να λειτουργεί σε ημέρες και ώρες που συνάδουν με το ωράριο της δημόσιας υπηρεσίας, και έχει ευθύνη για τη φύλαξη της επίσημης σφραγίδας, την τήρηση αρχείου μεταφράσεων, την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών και την εφαρμογή τεχνικών προδιαγραφών που καθορίζει το Συμβούλιο. Επιπρόσθετα, έχει καθήκον απόλυτης εχεμύθειας με εξαίρεση ειδικών περιπτώσεων (π.χ. πλαστογράφηση ή παραποίηση) που είναι εκ του νόμου υποχρεωμένος να τις γνωστοποιήσει στις αρμόδιες αρχές.

Ο Νόμος επιβάλλει στις κρατικές υπηρεσίες, τα Δικαστήρια και τις Ανεξάρτητες Αρχές την υποχρέωση όπως χρησιμοποιούν επ’ αμοιβή αποκλειστικά τις υπηρεσίες των Ορκωτών Μεταφραστών για σκοπούς αναγκών τους σε πιστοποιημένες μεταφράσεις, με εξαίρεση τη διενέργεια μεταφράσεων από το Γραφείο του Επιτρόπου Νομοθεσίας.

Γ) Διατάξεις του Νόμου που αφορούν τους Δικηγόρους

Το άρθρο 14 του υπό αναφορά νόμου, αναφέρεται στους Δικηγόρους και προβλέπει ότι πρόσωπο που ασκεί το λειτούργημα του Δικηγόρου και εγγράφεται στο Μητρώο, όπως και το δικηγορικό γραφείο με το οποίο συνεργάζεται, εξαιτίας ασυμβιβάστου, δεν δύναται να χειρίζεται υπόθεση που συνδέεται με έγγραφα που μετάφρασε (νοείται μπορεί να εγγράφεται στο Μητρώο και να παρέχει πιστοποιημένες μεταφράσεις σε άλλες περιπτώσεις, σύμφωνα με τον Νόμο).

Μεγάλο ενδιαφέρον εντοπίζεται στη νέα νομοθετική πρόνοια που αφορά τους μη εγγεγραμμένους δικηγόρους στο Μητρώο, οι οποίοι μπορούν να διενεργούν μεταφράσεις που αφορούν μόνο τις υποθέσεις που χειρίζονται οι ίδιοι ή το δικηγορικό γραφείο στο οποίο εργάζονται, και οι εν λόγω μεταφράσεις μπορούν κατ’ εξαίρεση να γίνονται αποδεκτές από τα Δικαστήρια και τις αρχές της Δημοκρατίας ως πιστοποιημένες μεταφράσεις εάν συνοδεύονται από ένορκη δήλωση, στην οποία πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά του ιδιαίτερου λόγου για τον οποίο διενεργείται η συγκεκριμένη μετάφραση από το Δικηγόρο αντί από τον Ορκωτό Μεταφραστή.


Εν κατακλείδι, αντικείμενο της νέας νομοθεσίας είναι η διενέργεια επίσημων πιστοποιημένων μεταφράσεων, χωρίς να αποκλείεται ή να ποινικοποιείται το δικαίωμα που έχει ο καθένας να προβαίνει σε ανεπίσημες (χωρίς την κρατική σφραγίδα) μεταφράσεις.


RELATED ARTICLES