Loading...
HOME  /  NEWS  /  ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΚΟΥΤΕΡ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

CYPRUS LEGAL SYSTEM

Search News
Ηλεκτρικά Σκούτερ – Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο στην Κύπρο

CATEGORY: CYPRUS LEGAL SYSTEM

Ηλεκτρικά Σκούτερ – Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο στην Κύπρο

Υφιστάμενος Κανονισμός

Η Κύπρος είναι μια από της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία δεν έχει ακόμη θεσπίσει ειδικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να διέπει την κυκλοφορία των ηλεκτρικών σκούτερ (στο εξής θα αναφέρονται ως «σκούτερ»).

Ωστόσο οι Περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 – 2014 προβλέπουν την απαγόρευση κυκλοφορίας οποιουδήποτε οχήματος το οποίο δεν φέρει σωστές προδιαγραφές για να διακινείται στο οδικό δίκτυο.

Μετά την εμφάνιση των σκούτερ στην Κύπρο και την ανέλεγκτη χρήση τους κυρίως στις τουριστικές περιοχές, η Αστυνομία Κύπρου πρότεινε τη θέσπιση ειδικής νομοθεσίας η οποία να διέπει τη χρήση τους υποβάλλοντας συγκεκριμένες προτάσεις που αποσκοπούν στον περιορισμό της χρήσης σε δρόμους, πεζοδρόμια, πεζόδρομους αλλά και ποδηλατοδρόμους χωρίς να έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και τις κατάλληλες προδιαγραφές.

Πέραν τούτου, στο παρόν στάδιο έχει συνταχθεί προσχέδιο νομοσχεδίου το οποίο έχει τεθεί ενώπιον του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων. Ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν πως παρακολουθούν τις εξελίξεις του θέματος σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο για την καλύτερη αντιμετώπιση του ζητήματος.

Εισηγήσεις της Αστυνομίας

Η Αστυνομία Κύπρου υπόβαλε τις πιο κάτω εισηγήσεις προς αντιμετώπιση των θεμάτων που δημιουργούνται από τη χρήση των σκούτερ: 

  • Το ανώτατο όριο ταχύτητας των σκούτερ να είναι 25 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αναφέρθηκε πως οι κατασκευαστές των σκούτερ επιβεβαίωσαν ότι αυτό μπορεί να ρυθμιστεί κατά την διαδικασία κατασκευής των σκούτερ από τεχνικούς που έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις. 
  • Κατά τις βραδινές ώρες οι οδηγοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν φώτα πορείας (όπως συμβαίνει με τα ποδήλατα). 
  • Οι ιδιοκτήτες δεν θα είναι υποχρεωμένοι να ασφαλίσουν τα σκούτερ (όπως τα ποδήλατα). 
  • Η κυκλοφορία τους να επιτρέπεται σε ποδηλατοδρόμους.

Η προτεινόμενη τροποποίηση των Περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών του 1984 – 2014

Στις 30 Αυγούστου 2017, το Υπουργείο Μεταφορών έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο τροποποίησης των Περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών μέσω του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Το συγκεκριμένο προσχέδιο στοχεύει στην τροποποίηση των Κανονισμών έτσι ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτό ο όρος «σκούτερ», ο οποίος ερμηνεύεται στο προσχέδιο του νομοσχεδίου ως:

«η αυτοκινούμενη με οποιαδήποτε μορφής ενέργειας κατασκευή, η οποία δύναται να μεταφέρει τουλάχιστο ένα καθήμενο ή ιστάμενο πρόσωπο και διαθέτει τουλάχιστον ένα κινητήριο άξονα και δύο σημεία επαφής στο δρόμο.»

Ο πιο πάνω προτεινόμενος Κανονισμός επίσης ενδέχεται να θέσει την ηλικία των 16 ετών ως το κατώτερο όριο ηλικίας των οδηγών, οι οποίοι δύνανται να οδηγούν σκούτερ με μέγιστη ταχύτητα 15 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Αναφέρεται ότι το σκούτερ θα πρέπει να φέρει προειδοποιητική συσκευή (π.χ. κουδούνι ή σειρήνα), αναβοσβήνων άσπρο φως στο μπροστινό μέρος και κόκκινο φως και κόκκινο ανακλαστήρα στο πίσω μέρος τα οποία θα πρέπει να είναι ορατά προς τα μπροστά και προς τα πίσω τουλάχιστο από απόσταση όχι μικρότερη των 150 μέτρων. Επιπρόσθετα, ο προτεινόμενος Κανονισμός δεν θα υποχρεώνει τους οδηγούς και/ή ιδιοκτήτες να εγγράψουν το σκούτερ τους στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Περαιτέρω, οι οδηγοί θα υποχρεώνονται να οδηγούν τα σκούτερ σε ποδηλατοδρόμους, πεζοδρόμια πλάτους τουλάχιστον δυόμιση μέτρων και σε πεζόδρομους που καθορίζονται από την οικία τοπική αρχή σε συνεργασία με την Αστυνομία.

Το τροποποιητικό προσχέδιο ρυθμίζει επίσης την αγοραπωλησία των σκούτερ. Συγκεκριμένα, ο Κανονισμός απαγορεύει την πώληση και/ή τη διάθεση προς πώληση και/ή χρήση σκούτερ το οποίο δεν θα πληροί τις προδιάγραφες που καθορίζει ο Κανονισμός. Επιπρόσθετα εάν πρόσωπο ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος πωλήσει και/ή διαθέτει προς πώληση και/ή χρήση σκούτερ, πρέπει εγγράφως να βεβαιώσει πως αυτό διαθέτει τις προδιαγραφές που καθορίζονται από τον Κανονισμό.

Επιπλέον, αν υπάρχει εύλογη υποψία πως πωλούνται και/ή διατίθενται προς πώληση και/ή χρήση σκούτερ, ο Κανονισμός δίνει τη δυνατότητα στον Έφορο να εξουσιοδοτήσει λειτουργούς, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα να εισέρχονται σε υποστατικά και να ελέγχουν και/ή να κατάσχουν σχετικά έγγραφα και/ή αγαθά και/ή δείγματα τα οποία ενδέχεται να αποτελέσουν αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με αδικήματα που αφορούν τον παρόν Κανονισμό. 

Τρόπος ρύθμισης σε άλλες χώρες

Γαλλία

Οι οδηγοί των ηλεκτρικών σκούτερ στη Γαλλία πρέπει να είναι 12 ετών και άνω και να οδηγούν με μέγιστη ταχύτητα τα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Οι Κανονισμοί που διέπουν τα συγκεκριμένα οχήματα απαγορεύουν τη διακίνηση τους στα πεζοδρόμια εκτός αν υπάρχουν ειδικά σχεδιασμένες περιοχές για αυτό το σκοπό. Σε αυτή την περίπτωση οι οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιούν το σκούτερ με μέγιστη ταχύτητα την ταχύτητα βάδισης ενός πεζού. Εντούτοις, τα σκούτερ πρέπει να κινούνται σε ποδηλατοδρόμους και οι οδηγοί δεν επιτρέπεται να φοράνε ακουστικά ούτε να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο όταν οδηγούν.

Οποιαδήποτε παραβίαση τιμωρείται με πρόστιμο αξίας €150 και η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο μέχρι τα €1,500. 

Γερμανία

H Γερμανία έχει επίσης θεσπίσει ειδικό Νόμο που διέπει τα ηλεκτρικά σκούτερ. Οι οδηγοί αυτών πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους, να οδηγούν τα σκούτερ στο δρόμο ή σε ποδηλατόδρομο αφού, όπως και η Γαλλία, η Γερμανία έχει δηλώσει πως τα πεζοδρόμια είναι για την αποκλειστική χρήση των πεζών.

Η μέγιστη ταχύτητα είναι 20 χιλιόμετρα ανά ώρα, οι οδηγοί δεν χρειάζονται άδεια οδήγησης αλλά είναι υποχρεωτικό να ασφαλίσουν το σκούτερ. Πέραν αυτών, υπάρχουν πρόστιμα για κάθε παραβίαση των Νόμων που διέπουν τη χρήση των σκούτερ. 

Αυστρία

Οι ίδιοι Κανονισμοί που διέπουν τους οδηγούς των ποδηλάτων, διέπουν και τους οδηγούς των σκούτερ στην Αυστρία. Οι οδηγοί μπορούν να μετακινούνται με ταχύτητα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα σε ποδηλατοδρόμους και δρόμους αλλά όχι σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους. Το κατώτερο όριο ηλικίας των οδηγών είναι 12 ετών, ωστόσο οδηγοί σε μικρότερη ηλικία μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σκούτερ εάν συνοδεύονται από άτομο ηλικίας 16 ετών και άνω. Ανήλικοι κάτω των 13 ετών απαιτείται να φοράνε κράνος προστασίας.

Όπως και στην Γαλλία, έτσι και στην Αυστρία οι Κανονισμοί απαγορεύουν στους οδηγούς να χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο όταν οδηγούν σκούτερ ενώ πρέπει να χρησιμοποιούν χώρους στάθμευσης για ποδήλατα. 

Αγγλία

Η Αγγλία είναι μια από τις χώρες που απαγόρευσε τη χρήση ηλεκτρικών σκούτερ σε δημόσιους δρόμους και σε πεζοδρόμια. Ένα ηλεκτρικό σκούτερ μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα μόνο εντός ιδιωτικής περιουσίας με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.

Τα σκούτερ είναι ταξινομημένα ως Personal Light Electric Vehicles (PLEV), άρα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μηχανοκίνητα οχήματα. Αυτό σημαίνει πως υπόκεινται σε όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές οι οποίες εφαρμόζονται και στα μηχανοκίνητα οχήματα, όπως ο τεχνικός έλεγχος οχημάτων (MOT), η άδεια οδήγησης, φόρο, δυνατότητα σηματοδότησης, πινακίδες κυκλοφορίας κ.λπ. Σε περίπτωση που ένα σκούτερ δεν πληροί τις ρηθείσες προϋποθέσεις, η δημόσια κυκλοφορία του θεωρείται παράνομη. 

 

RELATED ARTICLES